پخش زنده مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه اتکایی امین

پخش زنده مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه اتکایی امین از طریق لینک زیر:

http://kishevents.ir/live-broadcasting/