>
ساعت کاری
8:00 الی 17:00
تلفن تماس
26 - 2188877610 98+
آدرس
بلوار آفریقا ، قبادیان شرقی پ 1

اخبار و رخدادهای امین

Aminlogo

به گزارش ریسک نیوز،باید ها و نبایدهای ورود بیمه مرکزی به بازار اتکائی اختیاری  این روزها از سوی این رسانه به بحث گذاشته شده که برای اولین بار نیز از سوی یکی از مدیران شرکتهای بیمه اتکائی مطرح شد.

محمد اسوده ، مدیر عامل شرکت بیمه اتکائی ایرانیان  طی هفته های گذشته در گفتگوئی مشروح با ریسک نیوز تلویحا حضور بیمه مرکزی به عنوان بیمه گر اتکائی را نقد کرده و عنوان داشته که باید روزی برسد که بیمه مرکزی در بازار اتکائی چه اختیاری و چه اجباری دخالتی نداشته باشد.

از سوئی وی بر این امر نیز صحه گذاشته که شاید شرایط فعلی به دلیل تحریم های موجود این امر را ایجاب کند که شرکتهای بیمه مستقیم و بیمه مرکزی در بازار اتکائی اختیاری حضور داشته باشند.

وی در عین حال ایراد داشته که در شرایط فعلی که شرکتهای بیمه اتکائی چندان بزرگ نشده اند نمی توانیم با دولت فهر کنیم و بگوئیم چرا در بازار اتکائی دخالت می کنی!

اما این اظهار نظرهای محمد اسوده در حالی است که سید مصطفی کیائی ،مدیر عامل بیمه اتکائی امین نظرات دیگری را در گفتگو با ریسک نیوز اذعان داشته است.وی صراحتا معتقد است که از ظرفیت شرکتهای بیمه اتکائی به طور کامل استفاده نمی شود و بدون شک قابلیت های این دوشرکت بیمه اتکائی همین  الان خیلی بالاتر ازینهاست.
کیائی اذعان می دارد : اگر برخی معتقدند ،ما از ظرفیتهای خود استفاده نمی کنیم و ریسک به انداره کافی نمی پذیریم، به دلیل شرایط غیر فنی و حضور دو بیمه گر اتکائی بزرگ دولتی و بیمه گران مستقیم دارای مجوز اتکائی  و همچنین صندوق ظرفیت مشترک است  که بدون ارزیابی دقیق، ریسک می پذیرد.

کیائی می گوید: بیمه مرکزی به عنوان ناظر حاکمیتی باید در صدد کاهش تصدی گری خود بوده و بیمه گران اتکائی را هدایت ، تشویق و نظارت کند نه اینکه هر سال سهم بیمه گران اتکائی از پرتفوی اتکائی در بازار کمتر گردد.
به گفته وی طبق برنامه های دولت تدبیر و امید  وظیفه دولت کاهش تصدی گری و توانمند سازی بخش خصوصی است اما متاسفانه در صنعت بیمه این اصل مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته این در حالی است  که بیمه مرکزی با نظارت کافی بر پذیرش ریسک در بازار بیمه کشوربه راحتی می تواند ظرفیت دو شرکت اتکائی را افزایش دهد. وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند دو شرکت بیمه اتکائی در بازار اندک هستند و ظرفیت انها نیز حتی در صورت افزایش سرمایه محدود است ، گفت:بهتر است تجارب کشورهای دیگر را مد نظر قرار دهیم مگر کشورهای دیگر چند شرکت بیمه اتکائی دارند به طور مثال در کشور ترکیه  و هند تنها یک شرکت بیمه اتکائی وجود دارد که به خوبی توانسته ظرفیتهای بازار ترکیه و هند را پوشش دهند  و حتی از خارج هم قبولی مناسبی داشته باشند. به گفته وی "جی آی سی" ،شرکت اتکائی هندی دولتی بوده و الان هم در حال واگذاری به بخش خصوصی است. کیائی ضمن برشمردن چالش های موجود در بازار اتکائی ایران صراحتا عنوان داشت: فضای موجود در بازار بیمه اتکائی از موازین فنی و اکچوئری در حال دور شدن است چرا که بیمه مرکزی به نرخ ها توجه چندانی ندارد و بسیاری از مواقع ریسک هائی  که ما با نرخ های فنی نمی پذیریم به دلیل نرخ دهی پایین به سمت بازار ظرفیت مشترک سوق پیدا می کند.

مدیر عامل شرکت بیمه اتکائی امین با بیان اینکه بیمه مرکزی بر بیمه نامه های بزرگ نظارت فنی ندارد ،اذعان داشت: مقام نظارتی بر بیمه نامه های کمتر از ده هزار میلیارد ریال در رشته هایی نظیر اتش سوزی ، مهندسی و انرژی نظارت ندارد و این امر سبب شده شرایط غیر فنی بر بازار اتکائی اشاعه یابد.
به گفته وی در صورتیکه نظام نظارت بر نرخ دهی فنی در بازار بیمه اتکائی حاکم شود خودبخود ظرفیت شرکتهای بیمه اتکائی برای پذیریش ریسک نیز بالا می رود. مدیر عامل بیمه اتکائی امین در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه بیمه مرکزی معتقد است ، شرکتهای بیمه اتکائی خودشان زیر بار پذیرش ریسک نمی روند ، گفت: اولا در صورتیکه از سوی بیمه مرکزی نرخ دهی درست و فنی صورت گیرد ما نیز همه ریسک ها را با نرخ فنی می پذیریم ثانیا ما حاضريم پروژه های ملی کشور را نیز با نرخ بیمه مرکزی بپذیریم. به گفته وی بیمه مرکزی به عنوان یک ناظر دولتی باید با ایجاد نظام نرخ دهی صحیح بر اساس مدیریت ریسک ، بازار اتکائی کشور را مدیریت و هدایت کند. کیائی در خصوص اظهار نظر مدیر عامل بیمه اتکائی ایرانیان که اذعان داشته ، اتکائی اولویت اول بازار بیمه نیست ، گفت:اتکائی نه تنها در صنعت بیمه اولویت اخر که بلکه اولویت اول است و همه می دانند که اگر در دنیا شرکت بیمه ای پوشش اتکائی مناسبی نداشته باشد بسیار زود دچار مشکل می شود ضمن اینکه رشته های ثالث و درمان و ... اگر با نرخ دهی فنی در بازار ارایه شود بیمه گزان اتکائی نیز حاضر به پوشش اتکائی انها هستند. مدیر عامل بیمه اتکائی امین با بیان اینکه ما نیز معتقدیم نباید با دولت قهر کرد ، افزود:معتقدم بیمه مرکزی باید در مسیری حرکت کند که سهم اتکائی اجباری و اختیاری خود را به صفر برساند  اما در این زمینه لازم است برنامه مدونی داشته باشد تا مشخص گردد طی چند سال این هدف محقق خواهد شد. وی متذکر شد:  زیان بیمه مرکزی در حوزه اتکائی به معنی زیان دهی شرکتهای بیمه نیز هست و این امر نتیجه نرخ دهی غیر فنی برخی شرکتهای بیمه است.مدیر عامل بیمه اتکائی امین در ادامه پیشنهاد کرد: عملیات اتکائی اختیاری و اجباری بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه اتکائی کشور به طور مشخص و دقیق بررسی شود و سود و زیان عملیات اتکائی انها مشخص گردد تا در صورتیکه عملیات اتکائی سودده بوده ما نیز عملکرد خود را با  بیمه مرکزی تطبیق دهیم.

مدیر عامل شرکت بیمه اتکائی امین تصریح کرد : بیمه مرکزی نباید خود را رقیب بیمه گران اتکائی بداند چرا که به دلیل حجم بالای ذخایر و عدم وجود ناظر بر عملکرد خود ، می تواند هر بیمه نامه با هر نرخی را بپذیرد.
وی متذکر شد:تا زمانیکه بیمه ها ی اتکائی محدوده فعالیتشان در داخل کشور باشد در معرض اسیب های جدی  قرار دارند در این راستا بیمه گران اتکائی باید تلاش نمایند با توجه به شرایط سیاسی روز  ریسکهای خود را حداقل با کشورهای منطقه تبادل کنند. کیائی در ادامه با اشاره به روند خصوصی سازی در صنعت بیمه با بیان اینکه خصوصی سازی با آزاد سازی نرخ ها هماهنگ انجام نشده ،اذعان داشت:متاسفانه خصوصی سازی در صنعت بیمه چه در قبل و چه در بعد از انقلاب به صورت اسمی و نه عملی انجام شده است به همین دلیل سرمایه گذاری لازم از سوی بخش خصوصی به دلیل سوددهی پایین برای توسعه صنعت بیمه انجام نشده است در این راستا باید بازنگری مجددی در خصوصی سازی صنعت بیمه انجام شود. وی متذکر شد: بازار بیمه از سال 80 تا کنون در تولید حق بیمه بیش از صدها درصد رشد داشته اما بخش خصوصی متناسب با رشد حق بیمه توسعه پیدا نکرده زیرا اکثر حق بیمه های تولیدی در رشته ثالث بوده و دیگر رشته ها متناسب با ان رشد نیافتند. وی با بیان اینکه رشد واقعی صنعت بیمه را پس از کسر بیمه های اجباری باید محاسبه کرد، معتقد است ، با این شرایط فعالیت بخش خصوصی صنعت بیمه ایران  در منطقه مشکل خواهد بود. کیائی در ادامه ضمن در خواست از وزارت اقتصاد گفت: از وزیر اقتصاد در خواست می کنیم دستور دهند سهم بخش دولتی در صنعت بیمه با راهکارهای مناسب کسر و بخش خصوصی واقعی تقویت شود .


وی در ادامه با تاکید بر اینکه در صنعت بیمه خصوصی سازی به معنای واقعی انجام نشد عنوان داشت : هر چند بسیاری معتقدند در  کشور ما خصوصی سازی واقعی ، بیشتر در حقوق مدیران صورت گرفته است!
 

بیمه اتکایی امین دارايي‏ها و بدهي هاي ارزي خود را در تاريخ ترازنامه به نرخ ارز قابل دسترس تسعير نکرده است و حسابرس اين موضوع را مورد اشاره قرار داده اما مديرعامل اين شركت اعتقاد دارد كه دارايي ها و بدهي ها به نرخ همان روز تسعير شده است. 

 Mr Kiaie

 

در صورت اصلاح حسابها از اين بابت سرمايه گذاري کوتاه مدت، مطالبات از بيمه گران و بيمه‏ گران اتکايي، بدهي به بيمه گران و بيمه گران اتکايي و سود دوره مورد گزارش به تريب به مبالغ 339ر92 ميليون ريال ،173ر9 ميليون ريال ،702ر21ميليون ريال و 810ر79 ميليون ريال افزايش خواهد يافت. مصطفی کیایی، مدیرعامل بیمه اتکایی امین در همین زمینه به خبرنگار ما در خصوص اینکه به چه دلیل تسعیر ارز در حساب ها صورت نگرفته است، عنوان می کند که صورت های مالی شش ماهه بیمه اتکایی امین مربوط به 29 اسفند 1396 است و در این تاریخ ارز به شکل فعلی جهش قیمت نداشته است و بیمه اتکایی امین هم دلیلی برای تسعیر ندیده است. وی با اشاره به اینکه EPS این شرکت رشد 15درصدی داشته است، اذعان دارد که صنعت بیمه بایددر خصوص تسعیر نرخ ارز با احتیاط حرکت کند. به گفته وی سال مالی برخی شرکت ها در 29 اسفند به پایان رسیده و نباید حباب قیمت ارز و تسعیر آن در صورت های مالی این شرکت ها تاثیر بگذارد. کیایی می گوید که نقدینگی به شرکت ها وارد نشده و شرکت های بیمه در مقابل دارایی ارزی تعهدات ارزی هم دارند و در صورت شناسایی سود از محل تسعیر ارز باید مالیات هم بپردازند ، بنابراین حرکت در این خصوص بسیار حساس است و در جلسه ای که با مدیران عامل و رئیس کل بیمه مرکزی نیز داشتیم این نکته را متذکر شدم. وی می گوید که در بیمه اتکایی امین معتقد به نشان دادن سود واهی نیستیم علی رغم اینکه در نامه سازمان حسابرسی که در 15 اردیبهشت در خصوص ارز ابلاغ شده است نیز به تسعیر اشاره شده است. کیایی در پاسخ به این پرسش که سال مالی اتکایی امین در 29 اسفند به نیمه رسیده است و در 31شهریور 97 به اتمام می رسد و به هر حال اتکایی امین باید نسبت به اصلاح حساب ها اقدام کند، اذعان دارد که به هر صورت موضوع ارز تک نرخی و 4200 تومانی به نیمه اردیبهشت ماه امسال باز می گردد و تا پیش از این تاریخ تعدیل در حساب ها جایز نیست. وی پیشنهاد می کند که شرکت های بیمه نیز سود ناشی از تسعیر را به عنوان ذخیره در حساب ها منظور کنند. مدیرعامل بیمه اتکایی امین نشان دادن سودهای واهی از این محل را یکی از آسیب های صورتهای مالی عنوان می کند. لازم به اشازه است که بیمه اتکایی امین یکی از شرکت های مشمول واگذاری سهام دولت است و با توجه به ماهیت فعالیت ها تعدیلات مثبت در حساب هایش افزایش یافته و مسلما نظر خریداران بیشتری را جلب می کند. اما مدیرعاملش معتقد است که با توجه به تعهدات ارزی آتی تعدیل مثبت از این محل به نفع شرکت و شرکت های بیمه نیست.

لازم به اشاره است که افزایش نرخ ارز در قالب رویدادهای بعد از ترازنامه اثرات قابل ملاحظه ای را در صورت های مالی دارد و مسلما این رویداد باید در پایان سال مالی افشا شود.

Aminlogo

 

ديدار مديران عامل شرکت هاي بيمه مناطق آزاد با دکتر انصاري لاري مديرعامل محترم منطقه آزاد کيش

 

با توجه به لزوم هماهنگي بيشتر بين شرکتهاي بيمه مناطق آزاد با سازمان منطقه آزاد کيش جلسه اي در مورخ 1397/05/11 با حضور دکتر انصاري لاري مديرعامل محترم منطقه آزاد کيش و مديران عامل شرکتهاي بيمه ايران معين، آسماري،اميد، حافظ، متقابل قشم و بيمه اتکايي امين و معاون اقتصادي کيش و رؤساي ادارات مالياتي و تأمين اجتماعي در دفتر آقاي دکتر انصاري لاري تشکيل گرديد. در ابتداي جلسه پاورپوينتي از شناسايي و فعاليت هاي شرکتهاي بيمه و درخواست ها و تفاوت هاي بيمه هاي ثبت شده در مناطق آزاد و ثبت شده در سرزمين اصلي و همچنين تفاوتها و مشترکات بيمه هاي ثبت شده در مناطق آزاد ايران با بيمه هاي ثبت شده در برخي از منطق آزاد آسيا و پيشنهاد هاي اصلاحي ارائه شده توسط شرکتهاي بيمه به نمايش در آمد. در اين جلسه هر يک از مديران عامل محترم شرکتهاي بيمه و با بيان مشکلات شرکت هاي خود و ظرفيتهاي شرکتهاي بيمه در جهت تقويت منطقه آزاد کيش مطالبي را عنوان نمودند.

مشکلات شرکت ها در مورد ماليات و تأمين اجتماعي نيز يکي ديگر از مباحث جلسه بود که دستور رفع مشکلات شرکتهاي بيمه در مورد ماليات و سازمان تأمين اجتماعي توسط آقاي دکتر انصاري لاري به ادارات ذيربط داده شد.

در ادامه جناب آقاي دکتر انصاري لاري ضمن ابراز رضايت از برگزاري جلسه توضيحاتي در مورد فعاليت هاي اقتصادي سازمان منطقه آزاد کيش ارائه و مقرر گرديد شرکتهاي بيمه اقدام به تهيه يک بسته پيشنهادي و شناسايي بسترهاي جديد خدمات دهي به سازمان و مردم جزيره کيش نمايند و سازمان منطقه آزاد کيش براساس اختيارات محوله برنامه ششم اقتصادي از فعاليت هاي بيمه در منطقه آزاد کيش حمايت نمايد.

IMG 0609

اهداء 2 ميليارد ريال عيدي توسط بيمه اتکايي امين به زلزله زدگان کرمانشاه

به مناسبت سال نو شمسي ، هيأت مديره بيمه اتکايي امين اهداء دو ميليارد ريال عيدي به زلزله زدگان کرمانشاه را تصويب نمود. بدين منظور مديرعامل بيمه اتکايي امين در نشستي در مورخ 26/12/1396 در شهرستان کرمانشاه با مديران بيمه آسيا، ايران، البرز، دانا در کرمانشاه راهکارهاي پرداخت عيدي به هموطنان زلزله زده را مورد بررسي قرار داد با توجه به شناخت کامل خانواده صنعت بيمه در استان کرمانشاه از وضعيت خانواده زلزله زدگان بدليل حضور مستمر آنان در منطقه زلزله زده و پرداخت خسارت به آنها و رابطه تنگاتنگ با ارگانهاي کمک رسان مديران صنعت بيمه در استان کرمانشاه پيشنهاد نمودند که ليست افراد نيازمند توسط آنان تهيه گردد. مديرعامل بيمه اتکايي امين با توجه به حضور پر رنگ صنعت بيمه در مناطق زلزله اين پيشنهاد را بسيار مناسب ارزيابي و مورد قبول قرار داد. مصوب گرديد ، ليست افراد نيازمند به تعداد 800 خانواده توسط مديران بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا تهيه و به هر خانواده مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال بعنوان عيدي بيمه اتکايي امين به آنان پرداخت گردد.

بيمه اتکايي امين از زحمات آقايان يوسفي مدير کل محترم بيمه ايران استان کرمانشاه، رستم پور مدير محترم بيمه دانا استان کرمانشاه، فرجي مدير محترم بيمه آسيا استان کرمانشاه و بالت مدير محترم بيمه البرز استان کرمانشاه تقدير و تشکر نمود.

photo 2018 03 19 08 32 46

photo 2018 03 19 08 32 50

 

Aminlogo

ملاقات با نمایندگان شرکت بروکری “Reinsurance Cafe Labuan Limited”

در پی درخواست شرکت مذکور مبنی بر برگزاری جلسه با نمایندگان شرکت بیمه اتکایی امین ، جلسه ای در تاریخ 04/05/1397 با حضور نمایندگان دو شرکت در محل دفتر ارتباطی شرکت بیمه اتکایی امین برگزار گردید.

در این جلسه که مدیرعامل شرکت بروکری مالزیایی “Reinsurance Cafe Labuan Limited” آقاي Hitesh Khristy و مدیر اجرایی آن شرکت خانم مریم صالحی و مدیر عامل و مدیر اتکایی شرکت بیمه اتکایی امین حضور داشتند ضمن معرفی و ارائه گزارش از وضعیت عملکرد دو شرکت، در خصوص راهکارهای ایجاد روابط تجاری مذاکره نمودند.

با توجه به ادعاي شرکت مذکور مبني بر ارتباط نزديک با شرکتهاي بيمه آسياي شرقي مقرر گرديد زمينه هاي همکاري در مورد واگذاري و قبولي اتکايي گسترش پيدا نمايد.

 

IMG 0601

 

بسمه تعالي

بيمه اتکايي امين بالاترين نسبت توانگري در بين شرکتهاي کشور را از بيمه مرکزي اخذ نمود.

بيمه مرکزي ج.ا.ا طي نامه شماره 96/402/125244 مورخ 1396/12/21 نسبت توانگري مالي بيمه اتکايي امين براي سال 1397، معادل 1,592 درصد (سطح يک) را مورد تأييد قرار داد.

1,592 درصد بالاترين امتيازي است که در سال جاري توسط بيمه مرکزي به شرکت هاي بيمه مستقيم و اتکايي داخلي اعطا نموده است.

توضيح اينکه در 5 سال گذشته نيز بيمه اتکايي امين همواره بالاترين امتياز و رتبه توانگري را در بين شرکتهاي بيمه مستقيم و اتکايي کشور اخذ نموده است.

 

سال 80 در صنعت بيمه ايران از آن جهت حائز اهميت است که با خصوصي سازي گره خورده و از آن زمان شرکتهاي بيمه خصوصي يکي پس از ديگري پا به عرصه بيمه گري نهادند .
 افزايش شرکتهاي بيمه خصوصي که با توسعه فعاليتهاي بيمه اي همراه شد نياز به پوشش هاي اتکائي را افزايش داد و اينجا بود که تنها دو سال پس از آغاز خصوصي سازي در صنعت بيمه، در سال 82، اولين شرکت بيمه اتکائي با تلاش شرکتهاي بيمه متولد شد.

Aminlogo

پيرو درخواست شرکت بروکری پروتکشن بحرین مبني بر برگزاري جلسه با نمايندگان شرکت بيمه اتکايي امين، جلسه اي در روزچهار شنبه 16 اسفند ماه 1396 در دفتر ارتباطي شرکت بيمه اتکايي امين در تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه اتکایی امین، در اين جلسه که مدیر عامل و مدیر بخش اتکایی آن شرکت حضور داشتند، در خصوص روابط في مابين دو شرکت و افزايش همکاريها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

لازم به ذکر است که دو شرکت در سنوات گذشته با یکدیگر روابط همکاری داشته اند.

Aminlogo

بسمه تعالي

ضيافت افطاري با حضور مديران اتکايي شرکتهاي بيمه

در مورخ 09/03/1397 با حضور کارکنان بيمه اتکايي امين و مديران اتکايي شرکتهاي بيمه مستقيم يک جلسه هم انديشي بهمراه ضيافت افطاري برگزار گرديد.

در اين جلسه مديرعامل بيمه اتکايي امين از همکاري واحدهاي اتکايي شرکتهاي سهامدار و غيرسهامدار با بيمه اتکايي امين تقدير و تشکر نمود.

در اين جلسه همچنين از زحمات سرکار خانم نوحي در واحد اتکايي شرکت تشکر و قدرداني گرديد.

Eftari3

بسمه تعالي

اعتراض بيمه اتکايي امين به گنجاندن نام اين شرکت در بين 500 شرکت برتر 

بيمه اتکايي امين طي نامه اي اعتراض خود را نسبت به گنجاندن نام اين شرکت در رديف 339 مربوط به 500 شرکت برتر ايران را به سازمان مديريت صنعتي اعلام نمود. در اين نامه بيمه اتکايي امين به آمارهاي غلط درج شده در مقابل نام بيمه ا تکايي امين اعتراض نموده پيشنهاد نموده است که در آينده سعي شود اطلاعات تهيه شده قبلاً با شرکت مربوطه يکسان سازي شود.

بيمه اتکايي امين به نحوه انتخاب شرکت هاي بيمه در 500 شرکت برتر با توجه به ماهيت فعاليت شرکت هاي بيمه اي انتقاد کرد.

نمونه اي از ايرادات نحوه انتخاب شرکت هاي بيمه بشرح ذيل مي باشد:

1-فروش در بيمه معادل حق بيمه توليدي مي باشد که ميزان فروش بيشتر به معناي تعهد بيشتر و لزوماً شرکت برتر نمي باشد . بايد فروش با سرمايه موجود تناسب داشته باشد، بهترين روش در حال حاضر رتبه بندي بر مبناي توانگري مالي است که بيمه مرکزي به استناد مقررات شوراي عالي بيمه  اعلام مينمايد.

2- معيارهاي انتخاب فروش در نامه سازمان مديريت صنعتي (پيوست) مربوط به درآمدهاي عملياتي و غير عملياتي ناخالص مؤسسات بيمه مي باشد نه مربوط به فروش 

3- در صورت انتخاب معيارهاي فروش در نامه سازمان مديريت صنعتي بايد هزينه واگذاري و ذخيره حق بيمه و کارمزد از فروش کم شود.

4- ضمناً کارگزاري رسمي بيمه سايپا يک مؤسسه بيمه نمي باشد و درج آن در گروه مؤسسات بيمه موضوعيت ندارد.

 IMG 20180227 190506

 

جوابيه سازمان مديريت صنعتي بشرح ذيل مي باشد، که اين توضيحات مورد تأييد بيمه اتکايي امين  نمي باشد.

IMG 20180227 190511

Aminlogo

بسمه تعالي

برگزاري مراسم افطاري بيمه اتکايي امين در مسجد اميرالمونين جزيره کيش

براساس روال گذشته و با توجه به درخواست هيأت امناي مسجد اميرالمومنين ،بيمه اتکايي امين در شب 23 ماه مبارک رمضان ميزبان ضيافت افطاري و سحري اقشار مختلف مردم در جزيره کيش، مسئولين بيمه ها و ادارات بود.

در اين مراسم که با حضور بيش از 1400 نفر از مردم جزيره کيش برگزار گرديد حجت الاسلام و المسلمين آقاي یوسف پور از اقدام بيمه اتکايي امين تشکر و قدرداني نمود.

 

Eftari4

Eftari5

Aminlogo

پيرو درخواست شرکت بیمه اتکایی اس سی آر( SCR)مراکشمبني بر برگزاري جلسه با نمايندگان شرکت بيمه اتکايي امين، جلسه اي در روزچهار شنبه 2 اسفند ماه 1396 در دفتر ارتباطي شرکت بيمه اتکايي امين در تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه اتکایی امین، در اين جلسه که آقاي نبیل موفدل مدیر توسعه بازار شرکت بیمه اتکایی اس سی آر(SCR) حضور داشت، در خصوص روابط في مابين دو شرکت و افزايش همکاريها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

گفتنی است، شرکت بيمه اتکايي اس سی آر در قراردادهاي واگذاری شرکت بیمه اتکایی امین مشارکت دارد.

Tasliat

 

با عرض تسليت به خانواده بازماندگان سانحه سقوط هواپيماي آسمان

شرکت بیمه اتکایی امین طی نامه ای به مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران آمادگی پرداخت سهم خود از خسارت مورخ 29/11/1396هواپیمای ATR هواپیمایی آسمان را اعلام کرد.

مشروح سخنان مدیران بیمه اتکایی امین در جلسه مورخ 1396/10/30

 

در ابتدا مدیر عامل گزارش کاملی از وضعیت مالی و فنی شرکت به استحضار حضار رساند.

در بخشی از این جلسه سید مصطفی کیایی در پاسخ به سوالی در مورد هزینه‌های اداری شرکت ، گفت: ‌هزینه‌های اداری ما زیر هفت درصد است.

وی در پاسخ به سوالی درباره تصمیم کمیسیون تلفیق در مورد سپرده های بیمه های دولتی اظهار کرد: به نظر می رسد با توجه به تصمیم کمیسیون تلفیق شرکت‌های دولتی باید این طور عمل کنند البته کمیسیون تلفیق فقط پیشنهاد دهنده است و این موضوع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی باید تصویب شود. بیمه ایران خودش مشاور پارلمانی دارد. حتما از این به بعد تلاش می‌کنند تا با بررسی کارشناسی این موضوع در صحن علنی مجلس تصویب نشود. بنده شخصاً این مصوبه کمیسیون تلفیق را به نفع صنعت بیمه ایران نمی دانم. امیدوارم هرچه به نفع شرکت‌ بیمه ایران است صورت پذیرد. هر صدمه‌ای که به بیمه ایران وارد شود به صنعت بیمه ایران منتقل می شود.

ضمناً رئیس محترم کمیسیون تلفیق دبیر کل سندیکای بیمه گران بوده یعنی قطعا شناخت دقیقی از صنعت بیمه دارد و پشتیبان صنعت بیمه است و قطعاً از صنعت بيمه حمایت لازم را خواهد نمود.

هر شرکت بیمه ای که ظرفیت نگهداری بیشتری داشته باشد توانمند تر به نظر می رسد.بعضی از شرکت ها فقط کارمزد میگیرند و کار را واگذار می کنند.

مدیرعامل بیمه اتکایی امین در موردEPSمحقق شده نیز اظهار کرد: سود واقعی هر سهم ما در سال گذشته ۲۴۸ ریال بوده و امسال ۳۰۹ ریال شده است. از طرفی سرمایه ۲۰۳ میلیارد تومانی ما در کل طول سال وجود نداشت و بیش از هفت ماه از سال مالی منتهی به 31/06/1396 سرمایه ما ۱۵۵ میلیارد تومان بوده است که در ۱۸ اردیبهشت ‌ماه 1396 افزایش سرمایه به ثبت رسید. اگر بخواهیم این مسائل را محاسبه کنیم درصد رشد EPS  شرکت ما از 40 درصد بیشتر خواهد بود.

وی درباره رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه توسط بورس، افزود: ما رتبه دوم شرکت‌های فعال در صنعت بیمه را کسب کردیم، اما از نظر افشای اطلاعات و شفافیت رتبه اول را داریم. با توجه به اینکه  سازمان حسابرسی، حسابرس و بازرس قانونی بیمه اتکایی امین است و گزارشات آن از اعتبار بالایی برخوردار می باشد ما حتی، یک بند حسابرسی نداشتیم. البته بند عدم انطباق استاندارد 28 حسابداری با آیین نامه شماره 58 شورای عالی بیمه برای همه شرکت‌های بیمه بود که ما را هم شامل می‌گردد.

 در مناطق آزاد متاسفانه هيچ سازماني نيست که از منافع شرکتهاي بيمه مناطق آزاد حمايت کند مقررات آن  بسیار خوب نگارش شده اما کيفيت اجرايي آن خيلي مناسب نيست  لذا انگيزه  حضور شرکتها در اين مناطق در حال از بين رفتن است.   تاسیس شرکت بیمه اتکایی امین در مناطق آزاد به علت عدم امکان صدور مجوز تاسیس شرکت بيمه در  سال 1382 در سرزمین اصلی براساس قانون اساسی بوده است . در منطقه آزاد کيش از عمليات اتکایی شرکت در سرزمين اصلي ماليات مي گيرند و سازمان منطقه آزاد نيز هيچگونه کمکي  در حل این موضوع تا به حال به بیمه اتکایی امین  نکرده است.  درواقع در حال ارائه پوشش اتکایی  از منطقه آزاد کیش به سرزمین اصلی هستیم و از این بابت از ما ماليات می گیرند  و فرقی بین حضور ما در منطقه آزاد و سرزمین اصلی وجود ندارد.

سرمايه شرکت  از زمان تاسيس در سال 82 13 تا کنون  با توجه به افزایش نرخ ارز تفاوت چندانی نداشته است و 15 سال است که شرکت رشد چندانی در افزایش سرمایه اندک خود نداشته است.

از نظر قانوني بیمه ایران  و بيمه مرکزي بايد قبولی اتکایی داشته باشند که به علت تحريم ها، بیمه مرکزی به شرکتهاي ديگر نيز مجوز قبولي داده است که با توجه به اجرای توافقنامه برجام در حال حاضر مجوز قبولی اتکایی به بیمه های مستقیم مورد اعتراض ماست و ما به  آقای دکتر همتي نامه ای نوشتيم و خواسته ايم که  هر شرکت بیمه بر اساس نوع تاسیس آن شرکت به فعالیت خود ادامه دهد. خوشبختانه آقای همتی ریس کل محترم بیمه مرکزی به درخواست های این شرکت توجه می نماید. بهترین مکان و امن ترین محل برای حفظ اسرار بيمه نامه هاي شرکتهاي بيمه مستقيم بیمه های اتکایی می باشند. شرکتهاي بیمه مختارند که ريسکهاي خود را به هر شرکتي واگذار کنند . بیمه اتکایی امین و بيمه اتکائي ايرانيان ، شرکتهايي  هستند که صرفاً براي اتکائي تاسيس شد ه اند. بهتر است دستورالعملی باشد که  اول از ظرفيت اتکائي شرکتهایی که صرفا کارشان اتکایی است  استفاده شود  و پس از تکميل ظرفيت آنها بقیه به شرکتهاي ديگر واگذار شود ، نامه ای هم در زمان  معاونت محترم اتکایی قبلی بیمه مرکزی مبني بر اجرای آن ارسال شده اما ضمانت اجرایی نداشت و عملی نگردید.

در حال حاضر ظرفیت قبولی اتکایی بیمه مرکزی و بیمه ایران بیش از 80% کل ظرفیت قبولی اتکایی شرکتهای مجاز در صنعت بیمه کشور را تشکیل می دهد ظرفیت مجاز قبولی اتکایی بیمه ایران بيش از  ده برابر بيمه اتکايي امين ميباشد. متأسفانه ظرفيت دقيق مجاز بيمه مرکزي در آمارها مشخص نيست ولي احتمالاً بايد حداقل ده برابر بيمه اتکايي امين ظرفيت داشته باشد.

90% بازار اتکایی کشور در اختیار بیمه مرکزی و بیمه ایران می باشد. با نگاهی به ظرفیت قبولی اتکایی شرکتهای بیمه ای، می توان فاصله بسیار زیاد ظرفیت بیمه اتکایی امین و بیمه مرکزی و بیمه ایران را مشاهده نمود که برای کم کردن این فاصله و واگذاری اتکایی به بخش خصوصی هیچگونه تدبیری در سالهای گذشته اتخاذ نگردیده است.

بيمه مرکزي ايران هم اتکائي اجباري و هم اتکائي اختياري و قرارداری  دارد. ما اعتقادي به پذيرش هرریسکی نداريم ولي در کليه ريسکهاي ملي خود را ملزم به مشارکت مي دانيم .بيمه مرکزي همواره يکي از حامیان ما بوده و به ما کمک ميکند و اگر می خواهیم  شرکتهاي خصوصی اتکایی موفق بشوند بايد سهم خود از بازار را بيشتر کنند ولی نه به هر قیمتی بلکه با ارزیابی مناسب درریسک ها ما اعتقاد داريم اول بايد ظرفيت بیمه های اتکایی تکميل شود و سپس بیمه مرکزی اقدام به قبولی اتکایی با حداکثر ظرفیت نماید يعني دولت به شرکتهایی مثل بیمه اتکايي امين کمک نماید تا ظرفيتهاي ما در خيلي از کارها بخصوص پروژه های ملي افزایش یابد.

همکاران عزیز ما در بيمه اتکائي ايرانيان که سرمايه آنها از ما بيشتر است  و حق بيمه ها به تناسب سرمايه حدودا يکي است نیز به همین صورت عمل می نماید یعنی در ارزيابي ریسک دقت بیشتری به خرج می دهند.در صورتی که بیمه اتکایی امین در ارزیابی و عدم پذيرش ریسک های پیشنهادی  اشکال داشته باشد چرا بیمه اتکایی ایرانیان نیز از ظرفیت خود به طور کامل استفاده نمی کند و همه ریسک های  پیشنهادی رانمی پذیرد  . نمی شود که هر دو شرکت اتکایی با هم عملکرد غیر فنی داشته باشند. وقتی نرخها پایین و نسبت خسارت بالا است يعني هر شرکت در  بازار بیمه بدون ارزیابی ریسک وارد شود با مشکل روبرو خواهد شد .

بیمه مرکزی هیچوقت در ریسک های اختیاری لیدر نمی شود مگر در قراردادها  و ممکن است در تعیین نرخ بیمه نامه های بسیار بزرگ اظهار نظر نماید .

خسارت هایی که در سالهای 85 تا 90 برای این شرکت اتفاق افتاده، ذخایر مناسب برای آنها در نظر گرفته نشده بود و شرکت را با مشکل مواجه کرد به همین دلیل برای جلوگیری از پیش آمدن این مشکلات برای سالهای آینده IBNR را با اخذ مجوز از بیمه مرکزی به 45 درصد رساندیم که در صنعت بیمه برای اولین بار اتفاق افتاده است .

در سال 1390 خسارت معوق در نظر گرفته شده 6 میلیارد تومان بوده که در حال حاضر 65 میلیارد تومان می باشد و این ذخایر می تواند شرکت را در پرداخت خسارتهای بزرگ آینده توانمندتر نماید .

درست است IBNR  باعث سوددهی کمتر عملیات فنی شرکت می گردد ولیEPS  ما پایین نمی آید چون ذخایر قوی داریم . در سه ماهه اول  امسال  نیز با IBNR  45 درصد  هم 15 درصد از EPS  پيش بيني شده مان در سه ماهه اول جلو هستیم در حالیکه ذخیره کافی برای کشتی سانچی نیز در نظر گرفته شده است.

با توجه به بررسی از نرخ و شرایط واصله از بیمه گران اتکایی خارجی و بیمه مرکزی ما با توجه به شرایط روز مملکت نرخ و شرایط بیمه مرکزی را پذیرفتیم .این که ارز را در داخل بدهیم یا در خارج خیلی فرق می کند و در صورت انتقال ارز به خارج هزینه های بالاسری به شرکت تحمیل می گردد . ما از ارزهای حواله ای داخلی استفاده می کنیم در حقیقت ما در سال گذشته  هیچ ارزی  به صورت آزاد نخریدیم که جهت حق بیمه به شرکت های بیمه های خارجی انتقال دهیم. ما گفته ایم به شرطی با خارجی ها کار میکنیم که ارز را داخل کشور پرداخت کنیم  و موافقت آنها را در سال گذشته و امسال اخذ کرده ایم. ما یکی از معدود شرکت های بیمه هستیم که  این کار را  انجام داده ایم و ارز از کشور خارج نکرده ایم و از ارزهای  حواله ای داخلی خودمان استفاده کرده ایم و این یکی از بهترین روش ها در جهت اقتصاد مقاومتی  در صنعت بیمه می باشد.

کسب حق بيمه بيشتر نمي تواند به تنهايي عامل سود آوري شرکت باشد .باید سعی کنیم ریسکهایی انتحاب کنیم که سهامدار از فعالیتهای فنی ما نيز منتفع شود.

ما اقدام به سپرده گذاری  در بانک ها کرده ایم و این بهترین نوع عملیات سرمایه گذاری در سالهای اخیر در مملکت بوده است و بالاترین بازده را داشته ایم . به هر بازار سرمایه ای مراجعه کردیم به این نتیجه رسیدیم که بانک مطمئن ترین و سودآورین ترين است . حالا ممکن است سال دیگر بورس و شاید بازارهای مالی دیگر ولی این چند سال با سپرده گذاری در بانک ها بالاترین بهره را از سرمایه گذاری در بانکهای مختلف کشور برده ایم و کلیه بانک ها نیز به تعهدات خود عمل نموده اند.

افتخار می کنیم که یکی از پرسودترین شرکتهای بیمه در سرمایه گذاری،  بیمه اتکایی امین است. در مورد انتخاب بانکها نیز سعی کردیم در بانکهایی که سهامداران بیمه ای شرکت با آنها کار می کنند همکاری کنیم.در صورت کاهش سود بانکها

بستگی به شرایط بازار وارد بازارهاي سرمايه مي شويم بنا به گفته کارشناسان در حال حاضر بانک بهترین انتخاب سرمايه گذاري  بوده و البته وظیفه ما این است که با بانک ها هم کار کنیم که بانک ها بتوانند به تولید وام دهند ما باید کمک دولت باشیم .ضمناً بيمه اتکايي امين داراي بالاترين رتبه توانگري در صنعت بيمه کشور مي باشد.

افتخار ما این است که همکاران  بخش فنی و مالی ما از سطخ تحصیلات بالا و میانگین سنی جوان برخودار هستند و ادعا داریم که کمتر شرکتی این میانگین سنی و تعداد کارکنان حدود 20 نفر را دارد .

ما مفتخریم که تا 31/06/1395 مالیات بیمه اتکایی امین تسویه شده است و تامین اجتماعی نیز تا تاریخ 31/06/1396 تسویه شده است  و جزو معدود شرکت هایی هستیم که بدهی پنهان نداریم .ما ادعا نمیکنیم که شرکت قوی هستیم ولی ادعا میکنیم یکی از شفاف ترین شرکت ها هستیم .

مدیرعامل بیمه اتکایی امین درباره خسارت کشتی سانچی و تاثیر آن روی صورت های مالی شرکت نیز اظهار کرد: این خسارت به عنوان خسارت معوق شرکت‌ ثبت شده این‌که این خسارت قطعی و پرداخت شود بستگی به گزارش کارشناس خسارت بین المللی و تائید لیدر قرارداد دارد.

وی ادامه داد: حدود 30درصد از کشتی را بیمه های داخلی بیمه کرده اند و 70 درصد آن را شرکتهای بین المللی پوشش داده اند والبته بیمه اتکایی امین فقط سهم از پوشش بدنه کشتی سانچی را دارد. بیمه اتکایی امین در قرارداد بیمه البرز و همینطور پذیرش ریسک به صورت اختیاری از بیمه البرز و همینطور در قرارداد بیمه مرکزی می باشد . ما بعد از حادثه اعلام کردیم که آماده پرداخت خسارت هستیم و این موضوع هیچ مشکلی برای شرکت ایجاد نمی‌کند، حتی ما اعتقاد داریم که ای کاش ظرفیت بیشتری داشتیم  که بتوانیم بتوانيم درصد بيشتري از ریسکهای بزرگ را در داخل کشور پوشش دهیم. این  چند سال تحریم باعث توانمند شدن صنعت بیمه ما و به خصوص شرکت‌های اتکایی گردیده است. مبلغ ذخیره در نظر گرفته شده باIBNR45 درصد برای خسارت کشتی سانچی حدود  850  هزار دلار می باشد.

آقای کیایی در مورد عرضه قسمتی از سهم دولتی ( سرمایه گذاری خارجی ) بیمه اتکایی امین توسط سازمان خصوصی سازی در بورس (که در 18 بهمن‌ماه عرضه می‌شود)، گفت: با خصوصی شدن بیمه‌ها فشار روی دولت کمتر می‌شود.

ما نیاز داریم سهامداران خصوصی بزرگتر و توانمندتری با ما کار کنند. یک سال بود که مجوز واگذاری سهم دولتی شرکت به بخش خصوصی را داشتیم، اما این واگذاری با وجود پیگیری وزیر محترم اقتصاد سابق انجام نشد، از جناب آقای دکتر کرباسیان  وزیر محترم امور اقتصادی متشکریم که سهم دولتی مستقیم را از بیمه‌ اتکایی امین کم می‌کنند. امیدوارم  که سهامداران غیرمستقیم‌های دولتی نیز داوطلبانه نسبت به کاهش سهام خود اقدام نمایند.

کيائي ابراز اميدواري کرد بخش خصوصي واقعي نسبت به خريد سهام دولتي بيمه اتکايي امين اقدام نمايد.

با توجه به مصاحبه های دولت محترم  به نظر می رسد قرارشده واقعاً به بخش خصوصي بفروشد ولي ما بي اطلاع هستيم  . ما  در قيمت گذاری بیمه اتکایی امین در سازمان خصوصی سازی تاثیر گذار نبوده ایم  و يک قسمت از سهم ما دولتي بوده ، سهامدار دولتي ما دارد سهم اش را  به بخش خصوصي واگذار مي کند ما از اين حرکت بسيار خوشحاليم و اميدواريم  شرکت با کم شدن سهم دولت رشد بیشتری داشته باشد. طبيعتاً وقتي شرکت بخواهد به بازارهاي خارجي برود هر قدر سهم بخش خصوصي اش بیشتر  باشد  شرکت های خارجی تمایل بیشتری برای همکاری و يا خريد سهم آن دارند.

ممکن است بررسی کنند و بیمه اتکایی امین را در وضعیت مناسبی ببینند ولي شاید وقتي متوجه شوند تعدادی از سهامدارش دولتي است تمایل آنها به کار کردن با بیمه اتکایی امین کمتر می گردد. ما ميتوانيم قسمتي از سهام مان را به شرکتهاي خارجي و شرکتها و افراد خارجی که در بازار بورس ایران فعالند واگذارکنيم.

مدیر عامل بیمه اتکائی امین در پاسخ به سوالی در خصوص علل شکایت از بیمه توسعه ، اظهار داشت: پس از خریداری ملک بیمه توسعه واقع در چهارراه جهان کودک در یک مزایده ،این شرکت بیمه ای از تخلیه ساختمان در موعد مقرر خودداری کرده است ضمن اینکه این شرکت در حالیکه اقدام به فروش ملک کرده ظاهرا  این ساختمان را به شرکت دیگری که به نظر می رسد زیرمجموعه بیمه توسعه است اجاره داده  و به خریدار یعنی بیمه ایران اطلاعی نداده است که بدون شک این اقدام با اصل حسن نیت در تناقض است و طبق قوانین حقوقی احتمالاً حکم کیفری خواهد داشت، در این راستا شرکت بیمه اتکائی امین اقدامات حقوقی لازم را علیه بیمه توسعه انجام خواهد داد.

به گفته وی شرکت بیمه اتکائی امین حافظ منافع سهامداران حقیقی و حقوقی خود است در این راستا هر حاشیه ای که منافع سهامداران شرکت را به خطر بیندازد، نمی پذیرد و خود را موظف به دفاع از حقوق آنها می داند.

مدیر عامل بیمه اتکائی امین تاکید کرد: در نظر داریم با تعيين تكليف ساختمان جهان كودك بيمه توسعه ،اين ساختمان تبديل به قطب بيمه گري جهت فعاليت شرکتهای بیمه، نمایندگیها، شرکتهای خدمات بیمه ای، كارگزاري ها ، استارت آپ ها و...شود.

سید مصطفی کیائی در عین حال به برخی فعالیت های بیمه توسعه که مخالف با اصول و قوانین بیمه گری است ، اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد مقامات نظارتی باید بر عملکرد این شرکت بیمه ای که فعالیتهایش متوقف شده، نظارت بیشتری داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص برخی تحرکات بیمه توسعه جهت احیاء دوباره، گفت: در این خصوص مقامات نظارتی نظیر شورای عالی بیمه باید تصمیم گیری کنند ؛ اما باید دید فعالیت مجدد شرکتی که منجر به زیان مادی و معنوی و سلب اعتماد بیمه گزاران صنعت بیمه شده تا چه اندازه مطابق با منافع ملی کشور است.

ما امیدواریم به کمک سهام داران بتوانیم با شرکت های خارجی کار کنیم و وارد بازار قبولي و واگذاري خارج از کشور شویم .چون امکان رشد برای بیمه های اتکایی نه تنها در همکاري داخل بلکه همکاري منطقه اي و جهاني را مي طلبد  نياز داريم در قبولی و واگذاری اتکایی از خارج از کشور شریک شویم. تمام یک ریسک بزرگ بيمه اي  را داخل کشور اتکايي کردن به مصلحت نيست داشتن هنر نیست. خوشبختانه ما بیمه مرکزی و بیمه ایران را داریم که یک ظرفیت نگهداری اتکایی قوی برای کشور دارند.

قرارداد مازاد خسارت ما با بیمه مرکزی است ما هر چه ریسک مناسب انتخاب کنیم به نفع بیمه مرکزی و بیمه گران اتکایی داخلی می باشد. از یک طرف لیدر قرارداد است و از طرف دیگر رقیب می باشد. بهتر است بیمه مرکزی اجازه رشد به ما شرکت های اتکایی بدهد. بیمه مرکزی اگر بخواهد در بازارهای بین المللی وارد شود بهتر است با سیاست هدایت، شرایطی را ایجاد نماید که بیمه های اتکایی خصوصي را وارد بازارهای خارجی نموده و از آنان حمایت کند. حضور بیمه گران اتکایی ایرانی در بازارهای منطقه ای و جهانی میتواند موجب ترغیب بیمه گران به پذیرش سهم از قراردادها و مشارکت در ریسکهای بزرگ داخلی گردد.

امیدواریم بیمه ایران و بیمه مرکزی کمک کنند و در سال های آینده  چتر حمایتی ما باشند.

 1. برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
 2. اعلام آمادگی شرکت بیمه اتکایی امین در پرداخت سهم خود از خسارت نفتکش سانچی
 3. همکاري با شرکتهاي بيمه خارجي
 4. برگزاري دومين جلسه هماهنگي مديران عامل شرکتهاي بيمه ثبت شده در مناطق آزاد کيش
 5. برگزاری مراسم تقدیر از جناب آقای سهامیان در بیمه اتکایی امین
 6. تحریم آمریکا در قراردادهای بیمه ای نباید وجود داشته باشد.
 7. بازديد مديرعامل شرکت ناسکو از بيمه اتکايي امين
 8. پیش بینی رشد 40 درصدی EPS با 45 درصد IBNR/ عدم خروج ارز از کشور در واگذاریهای خارجی
 9. بيمه اتکايي امين به کنفرانس فير در کشور بحرين نرفت
 10. بازدید جمعی از کارکنان بيمه اتکايي امين از بیمه میلی ری (.Milli Re) ترکیه
 11. نامه مدیرعامل بیمه اتکائی امین به رئیس کل بیمه مرکزی پیرامون عضویت در فیر
 12. فشار سیاسی برای عدم حضور بیمه گران ایرانی در کنفرانس فیر
 13. توضیحات تکمیلی پیرامون مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 14. کسب بالاترین امتیاز قابلیت اتکاء در میان ناشران فرابورسی توسط بیمه اتکایی امین
 15. اعلام تنفس در مجمع عادی به طور فوق العاده بیمه اتکائی امین
 16. رای قاطع سهامداران به افزایش سرمایه بیمه اتکائی امین
 17. حضور مدیران ارشد بروکری اینترلینک در بیمه اتکائی امین
 18. حضور مدیران ارشد Asian Re (ایشین ری) در بیمه اتکایی امین
 19. کیایی: کرباسیان می‌تواند صنعت بیمه را توسعه دهد
 20. دیدار مدیران جي آر اس (GRS) با مدیران بیمه اتکایی امین
 21. افزایش سرمایه بیمه اتکائی امین در نوبت دوم مجمع فوق العاده بررسی می شود
 22. موافقت سازمان بورس با افزایش سرمایه جدید بیمه اتکایی امین
 23. گسترش همکاری بیمه اتکایی امین با پژوهشکده بیمه
 24. بازدید معاون بانک و بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و عضو شورای عالی بیمه از بیمه اتکایی امین
 25. افتخاری دیگر برای یک متخصص ایرانی صنعت بیمه در جهان
 26. جلسه نمایندگان موسسه Capital intelligence با بیمه اتکایی امین
 27. عید سعید فطر مبارک
 28. افطاری بیمه اتکایی امین در جزیره کیش
 29. حضور جمعی از اصحاب رسانه در افطاری بیمه اتکایی امین
 30. بیمه اتکایی امین میزبان ضیافت افطاری مدیران اتکایی صنعت بیمه
 31. ملاقات مدیرعامل اینترلینک با مدیرعامل بیمه اتکایی امین
 32. واگذاری بخشی از سهام دولتی بیمه اتکایی امین قطعی شد
 33. ديدار مديرعامل بيمه اتكايي GIC هند با رئيس كل بيمه مركزي
 34. ملاقات مدیران ارشد شرکت بروکری ایس با مدیرعامل بیمه اتکایی امین
 35. مدیرعامل بیمه اتکایی امین خبر داد: تحقق 50 درصد حق بیمه قبولی پیش بینی شده در 5 ماه
 36. اظهارنظر مدیرعامل بیمه اتکایی امین پیرامون نحوه انتخاب دبیرکل سندیکای بیمه گران
 37. پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده بیمه اتکایی امین آغاز شد
 38. برگزاری مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور حجت الاسلام مصباحی مقدم
 39. جلسه مدیران ارشد بروکری اپکس با مدیرعامل بیمه اتکایی امین
 40. واگذاری 14 درصد از سهام دولتی بیمه اتکایی امین تا پایان امسال / حمایت بیمه مرکزی از بیمه گران اتکایی
 41. حضور چشمگیر سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه اتکایی امین
 42. خروج شرکت سرمایه گذاری‌های خارجی از بیمه اتکایی امین با مصوبه دولت
 43. تحقق سود هر سهم سال مالی 95/ تقدیر از وزیر اقتصاد برای اجرای اصل 44
 44. دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه اتکایی امین (سال مالی 95)
 45. سرپرست معاونت اتكايي بيمه مركزي منصوب شد
 46. برگزاری نشست مديران ارشد صنعت بيمه و اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس
 47. معرفی 20 شرکت برتر کارگزاری بیمه اتکائی در سال 2015
 48. مونیخ ری را بهتر بشناسیم
 49. بیمه اتکایی امین عضو انجمن بین‌المللی بیمه (International Insurance Society) شد
 50. علاقه مندی بیمه‌گران اروپایی بر توسعه روابط در زمینه اتکایی با ایران
 51. اصرار بیمه‌گران اتکایی بر نادیده نگرفتن مدلهای داخلی مدیریت ریسک توسط نهادهای قانونگذار
 52. فینالیست‌های "سومین جایزه صنعت بیمه خاورمیانه" مشخص شدند
 53. رئیس کل بیمه مرکزی: افزایش ظرفیت بیمه اتکایی کشور یک ضرورت است
 54. تغییرات فضای دیجیتال؛ فرصتی مغتنم برای صنعت بیمه و بیمه اتکایی
 55. بیمه‌گران غربی به دنبال گسترش روابط با ایران
 56. حضور موثر بیمه اتکایی امین در کنفرانس A.M. Best دبی/ مذاکره برای اخذ رتبه بین‌المللی
 57. با تصویب مجمع فوق‌العاده؛ سرمایه بیمه اتکایی امین 2 هزار و 30 میلیارد ریالی شد
 58. بررسی مونیخ ری از وضعیت افت قیمت های بیمه اتکائی
 59. جلسه مشترک با حضور مديران عامل شرکتهاي بيمه مناطق آزاد و رئيس کل محترم بيمه مرکزي در محل دفتر مرکزي بيمه اتکائي امين
 60. دیدار همکاران بخش فنی بیمه اتکائی امین از شرکت میلی ری (Milli Re)
 61. موسسه بیمه و مالی استرالیا و نیوزلند (ANZIIF) چیست؟
 62. اطـــلاعیـــه
 63. پژوهش شین (Shin Research)
 64. بیمه گران اتکائی بین المللی به ایستادگی خود در مقابل چالش های متغیر بازار ادامه می دهند
 65. 10 شرکت برتر بيمه جهان از نظر دارايي معرفي شدند
 66. گزارش بازخورد جدید سوئیس ری، ریسک های نوظهور را برای انجمن و صنعت بیمه/ بیمه اتکائی بررسی می نماید
 67. نسبت توانگري مالي بيمه اتکايي امين در سطح یک
 68. جلسه تقدير و تشکر از خدمات جناب آقاي دکتر محمود احمدپور دارياني
 69. تقدیر و تشکر از زحمات آقای دکتر محمود احمدپور داریانی
 70. تبریک سالروز ولادت حضرت مهدی (عج)، يگانه منجي عالم بشريت
 71. نگاهی به سهام بیمه اتکائی در بازار سرمایه
 72. تبریک سالروز ولادت حضرت علی اکبر (ع)
 73. ديدار نماينده شرکت ناسکو از بيمه اتکائي امين
 74. پيگيري بيمه اتکائي امين در پيشبرد تشکيل بيمه اتکائي اکو
 75. تبریک انتصاب ریاست کل بیمه مرکزی
 76. ترسيم اقتصاد مقاومتي در بيمه هاي بازرگاني
 77. واکنش مدیریت شرکت بیمه اتکایی امین به خبر استعفای رئیس کل بیمه مرکزی
 78. موضوعات اخير بيمه مرکزي درس بزرگي براي مديريت صنعت بيمه هاي بازرگاني
 79. پیام تبریک به مناسبت روز پاسدار و جانبازان ایثارگر
 80. شرکت بیمه اتکایی امین ۱۲۹ ریال سود محقق کرد
 81. حداقل سرمایه بیمه‌های اتکایی 400 میلیارد تومان
 82. افزایش سودآوری شرکت‌ها با توجه به مدیریت ریسک امکان‌پذیر است
 83. گزارش مراسم اختتاميه آموزش تکنيکهاي بيمه اتکائي
 84. توانگري مالي شركت هاي بيمه در سال ۱۳۹۳ منتشر شد

صفحه4 از9

دفتر مرکزی

 • جزیره کیش ، میدان سنایی ، بلوار اندیشه ، قطعه N.O.B.16
 • کدپستی : 7941778354
 • تلفن : 7 - 7644420785 98+
 • نمابر : 7644420958 98+
 • رایانامه : aminre@aminre.net

دفتر ارتباطی

 • تهران ، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) ، خیابان قبادیان شرقی ، پلاک 1
 • کدپستی : 1917635711
 • تلفن : 26 - 2188877610 98+
 • نمابر : 2188788964 98+
 • رایانامه : aminre@aminre.net

گالری تصاویر

photogallery

سهامداران

1o 2o 3o 4o 5o 6o moein80 8o 9o 10o 11o

كليه حقوق متعلق به : شرکت بیمه اتکائی امین می باشد.
طراحی و ایجاد : شركت مهندسی رز انديشه هوشمند

Search