شرکت اتکایی PartnerRe واحد نیویورک را واگذار کرد

دسته: اخبار خارجی

بر اساس گزارشهای ارسالی به سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا، بیمه اتکایی پارتنرری قصد دارد واحد بیمه مستقیم خود در نیویورک را به شرکت Employers Group Inc واگذار نماید.

از حدود یک سال پیش که شرکت Investment Conglomerate سهام بیمه اتکایی پارتنر ری را خریداری کرده، این شرکت در حال بهینه سازی واحدها و ساختار کلی خود بوده است.
همچنین واگذاری اخیر، با توجه به اظهار نظر پارتنر ری در راستای استراتژِی فعالیت به عنوان یک سازمان مقرون به صرفه و چابک با محدود کردن نهادهای حقوقی صورت پذیرفته است.

* مریم شاهدی