تاریخچه اِی. اِم. بِست- قسمت دوم

دسته: اخبار خارجی

در این نوشتار بر طبق گزارش سپتامبر 2015  اِی. اِم. بِست پیرامون وضعیت اتکایی در منطقه ی مِنا و خاورمیانه ، به طور مختصر به بررسی ظرفیت قبولی ، حد نگهداری و قیمت گذاری ریسک، چشم انداز ریسک عملیات اتکایی، رتبه بندی بیمه گران اتکایی در منطقه ی مِنا می پردازیم.  

برای مشاهده ی ادامه تاریخچه، اینجا را کلیک فرمایید.