حداقل سرمایه بیمه‌های اتکایی 400 میلیارد تومان

دسته: اخبار و رخدادهای امین

معاون اتکایی بیمه مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس  در مورد وضعیت شرکت‌های بیمه اتکایی کشور اظهار داشت: طبق برنامه بیمه مرکزی مقرر شد شرکت‌های بیمه اتکایی جدید با 400 میلیارد تومان تشکیل شوند.

وی ادامه داد: همچنین شرکت‌های اتکایی فعلی نیز باید خود را با این وضعیت تطبیق دهند.

معاون بیمه‌های اتکایی و امور بین الملل بیمه مرکزی تصریح کرد: در این راستا موضوع افزایش سرمایه به شرکت اتکایی ایرانیان اعلام شده و در خصوص شرکت اتکایی امین با توجه به ثبت فعالیت این شرکت در مناطق آزاد باید به میزان کمتری افزایش دهند که این رقم به زودی به آنها اعلام خواهد شد.

صدیق نوحی افزود: شرکت اتکایی امین با توجه به  سابقه نسبتاً طولانی فعالیت، وضعیت مناسبی دارد و سهامداران آن باید برای نحوه افزایش سرمایه شرکت، برنامه ارائه کنند.

به گفته وی، فعالیت اتکایی یک فعالیت فرامرزی است و شرکت‌های اتکایی داخلی هم از داخل کشور و هم از کشورهای خارجی کار می‌پذیرند.