دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه اتکایی امین (سال مالی 95)

دسته: اخبار و رخدادهای امین

به گزارش روابط عمومی بیمه اتکایی امین، مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه اتکایی امین در روز 30 دی ماه 1395 در دفتر مرکزی این شرکت واقع در جزیره کیش برگزار می شود.