پژوهش شین (Shin Research)

انجمن جنوا (Genova Association) و انجمن بین المللی بیمه (IIS) تلاش های مشترکی را به منظور دستیابی به گروهی بین المللی برای انجام پژوهش های کاربردی بیمه انجام داده اند.

 

برای مشاهده ی گزارش پژوهش شین اینجا را کلیک فرمایید.