>
ساعت کاری
8:00 الی 17:00
تلفن تماس
7 - 2188877610 98+
آدرس
تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) ، قبادیان شرقی پ 1

اخبار و رخدادهای امین

ترسيم اقتصاد مقاومتي در بيمه هاي بازرگاني

استراتژي اقتصاد مقاومتي که برگرفته از بيانات مقام معظم رهبري و مورد حمايت دولت تدبير و اميد است  ميتواند بعنوان يک اولويت در صنعت بيمه محسوب شود.
براي رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي درصنعت بيمه در مرحله اول باید بيمه مرکزي را  بعنوان يک مرکز هدايت و نظارت حاکميتي و در مرحله بعدی، شرکتهاي بيمه ای دولتي و خصوصي بايد به استراتژي  اقتصاد مقاومتي و اهداف آن اعتقاد راسخ داشته باشند.

اطلاع و تحليل دقيق از وضع موجود و ترسيم وضعيت مطلوب در اين رزم اقتصادي و تکنولوژيکي بسيار مؤثر است.
بنظر مي رسد بيمه مرکزي نيز در حال تدوين استراتژي اقتصاد مقاومتي در صنعت بيمه باشد.
رشد پايداردر صنعت بیمه، يکي از مهمترين اصول در اقتصاد مقاومتي محسوب مي شود.
ارکان مهمی چون "عدالت محوري"،"توجه به اقتصاد دانش بنيان"مردمي" و"درون زا بودن" را بايد در زمره اصول اقتصاد مقاومتي صنعت بيمه به شمار آورد.
با  توجه به نامگذاري سال 95،اين ایام،روزهای مهمی براي اقتصاد کشور بوده و فعاليتهاي اقتصادي در بستر هایی چون بانک ، بورس و بيمه بايد با سرعت بيشتري به حرکت در آید تا مردم اين رشد اقتصادي را لمس کرده وگفتمان سازي در خصوص اقتصاد مقاومتي در جامعه گسترش يابد.
9 سال قبل، وزارت امور اقتصادي و دارايي،بيمه مرکزي و شرکتهاي بيمه دولتي و خصوصي در پي دستور رئيس جمهور وقت با تشکيل کميته ها و برگزاري سمينارها اهدافي را تبيين کردندکه بنظر ميرسد حتي يک مورد آن  هم به مرحله اجرا در نيامد.
بايد مراقب بودبا آماده سازی،اگر تحریم ديگري به اين کشور تحميل شداز حداقل هاي فعاليت بيمه اي در امروز جلوتر باشيم تااثرات منفي تحريم هاي بيمه اي  به حداقل برسد.
توليد و گسترش بيمه هاي متنوع و بومي از جمله بيمه محصولات  کشاورزي مي تواند يکي ازابزارهای اقتصاد مقاومتي در بيمه هاي بازرگاني تلقي شود.
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي درصنعت بيمهچشم بينا ميخواهد.
يکي ديگر ازشاخص های اقتصاد مقاومتي در صنعت بيمه را مي تواناصلاح الگوي بيمه گذاران بزرگ درچگونگی استفاده از بيمه گران داخلي در کنار سرعت بخشی به رسيدگي،پرداخت خسارت و صدور بيمه هاي شفاف با حداقل قيمت براي بيمه گذاران در نظر گرفت.
حمايـت از صادرات خدمات بيمه اي به خارج از کشور مي تواند گام مهم دیگری در تحقق اقتصاد مقاومتي صنعت  بيمه تلقي شود.
با توجه به تحريم هاي گذشته و حضور موفق صنعت بيمه بدون حضور شرکتهاي غربي در عرصه اقتصادبايد کوشیدحداکثر نياز صنعت بيمه از شرکتهاي بيمه داخلي تأمين شود.
بيمه هاي تضمين و بيمه هاي تکافل که در جهان در حال گسترش است در کشور را راه اندازي و با ارتباط با شرکتهاي بيمه تکافل ميزان وابستگي به شرکتهاي غربي تقليل یابد.
بايد تعامل با شرکتهاي بيمه خارجي که در دوران تحريم با صنعت بيمه ايران در ارتباط بوده اند را ادامه دهيم و در صورت داشتن شرایط یکسان ،نيازهاي خود را در مرحله اول از آنان تأمين کنيم.
يکي ديگر از برنامه هاي صنعت بيمه در اقتصاد مقاومتي مي تواند ادغام شرکتهاي بيمه، تنظيم سرمايه گذاري شرکتهاي بيمه ، نظارت و کنترل سرمايه گذاري خارجي در صنعت بيمه و کنترل فناوري هاي وارداتي صنعت بيمه باشد.
ساختار شرکتهاي بيمه بازرگاني در اقتصاد مقاومتی  نيازمند تغيير است.
براساس قانون تجارت، اصل سود دهي و پاداش حاصل از سود معيار اصلي فعاليت در صنعت بيمه بوده اماآيا اين معيار مي تواند در اقتصاد مقاومتي بيمه نيزشرکتهای بازرگانی  ملاک عمل قرار گيرد.
هم اکنون سهامداران عمده شرکتهاي بيمه ای بازرگانی ،دولت،نهادها وشرکت های  خصولتی  به شمار میروند که ظاهري خصوصي دارند.
اما باید به یاد داشت که بدون نقش پر رنگ  بخش خصوصي، نمي توان به اقتصاد مقاومتي در صنعت بيمه دست پيدا کرد.
کلام آخر،اگر سياست اقتصاد مقاومتي در بخش هاي ديگر اقتصادی موفقيت آميز نباشد  صنعت بيمه نيز در اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي با مشکل رو به رو خواهد شد.

دفتر مرکزی

  • جزیره کیش ، میدان سنایی ، بلوار اندیشه ، قطعه N.B.O.16
  • کدپستی : 7941778354
  • تلفن : 7 - 7644420785 98+
  • نمابر : 7644420958 98+
  • رایانامه : aminre@aminre.net

دفتر ارتباطی

  • تهران ، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) ، خیابان قبادیان شرقی ، پلاک 1
  • کدپستی : 1917635711
  • تلفن : 7 - 2188877610 98+
  • نمابر : 2188788964 98+
  • رایانامه : aminre@aminre.net

گالری تصاویر

photogallery

سهامداران عمده

بیمه آسیا بیمه البرز توسعه کسب و کار سبا بیمه دانا سرمایه گذاری صبا تامین سهامی بیمه ایران بیمه ایران معین سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم بانک تجارت صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا بانک صادرات ایران سرمایه گذاری اکسیرسودا

كليه حقوق متعلق به : شرکت بیمه اتکائی امین می باشد.
طراحی و ایجاد : شركت مهندسی رز انديشه هوشمند

Search