گزارش بازخورد جدید سوئیس ری، ریسک های نوظهور را برای انجمن و صنعت بیمه/ بیمه اتکائی بررسی می نماید

گزارش بازخورد جدید سوئیس ری، ریسک های نوظهور را برای انجمن و صنعت بیمه/ بیمه اتکائی بررسی می نماید


•    گزارش بازخوردی سوئیس ری، 21 ریسک نوظهور که صنعت بیمه / بیمه اتکائی باید مراقب آنها باشند را روشن می سازد.
•    سه ریسک نوظهور با بالاترین اثرات بالقوه، "بحران های بازارهای نوظهور"، "تجربه عظیم پولی" و"شکاف اینترنتی" می باشند.
•    دیگر موضوعاتی که با این مهم در ارتباط هستند عبارتند از "زلزله هائی که به واسطه فعالیت های بشر رخ می دهند" و "مهاجرت های دسته جمعی".

 

برای مشاهده اطلاعیه شرکت سوئیس ری اینجا را کلیک نمایید.