>
ساعت کاری
8:00 الی 17:00
تلفن تماس
7 - 88877610 (021)
آدرس
تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) ، قبادیان شرقی پ 1

اخبار و رخدادهای امین

مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین: سود پایان سال مالی 1401 را حدود 500 میلیارد تومان و برابر سرمایه ثبت شده شرکت پیش بینی نمود.

 


 " گزارش عملکرد شرکت بیمه اتکائی امین در دوره شش ماهه منتهی به 1400/12/29 "


سود ناخالص :
 بر اساس صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1400/12/29 ، سود قبل از کسر مالیات شرکت بیمه اتکایی امین مبلغ 2.371.837 میلیون ریال محقق نموده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 49 درصد رشد داشته است. لازم بذکر است سود قبل از مالیات شرکت در شش ماهه اول سال مالی 1401، به میزان 47 درصد آخرین سرمایه ثبت شده شرکت می باشد.روند سودخالص شرکت بیمه اتکایی امین (سهامی عام) طی 10 سال گذشتهحق بیمه قبولی:
 حق بیمه قبولی شرکت در دوره مالی شش ماهه منتهی به 1400/12/29 مبلغ  1.123.411  ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 14 درصد افزایش یافته است. پذیرش ریسک با در نظر گرفتن معیارهای فنی ارزیابی ریسک و دستورالعمهای اجرایی صورت پذیرفته است. لازم به ذکر است که با توجه به شرايط تحريم، اين شرکت در تعامل کامل با بيمه مرکزي در پذيرش ريسک بوده و در ريسکهايي که توسط بيمه مرکزي پذيرفته شده مشارکت نموده است و در کلیه ریسکهای ملی فعالانه قبول ریسک نموده است.
ظرفیت مجاز قبولی اتکایی این شرکت بر اساس آخرین ظرفیت اعلامی توسط بیمه مرکزی ج.ا . ایران به میزان 2.143 میلیارد ريال می باشد . در وضعيت فعلي به دليل حذف تعرفه ها و حاکميت ديدگاه «نرخ محور» در بازار بيمه و رقابت شرکتهاي بيمه مستقيم روي نرخ و کاهش مستمر آن، بسياري از ريسک هاي تحت پوشش براساس نرخ و شرايطي بيمه مي شود که فاقد حداقل منطق ارزيابي ريسک و تجزيه و تحليل آن است. بدين سبب، بيمه اتکايي امين به دليل تعهد در قبال سهامداران و التزام  نسبت به رعايت ضوابط و موازين فني قبولي ريسک ناگزير است از مشارکت در تأمين پوشش تعدادي از ريسک هاي پيشنهادي امتناع يا ميزان قبولي خود را در حداقل ممکن قرار دهد. در نتيجه، اين امر باعث کنترل رشد پرتفوي (حق بيمه صادره و حق بيمه عايد شده) و در عوض افزايش سودآوري آن مي گردد.
خسارت :
در خصوص خسارت شرکت طبیعت سبز پارس کهن خسارت طبق اعلام بیمه گران واگذارنده کل سهم قبولی شرکت 232،388،776،924 ریال می باشد که از این میزان خسارت، میزان نگهداری شرکت (با در نظر گرفتن IBNR 30%) 104،000،000،000 ریال در ذخایر خسارتهای معوق دوره شش ماهه منتهی به 1400/12/29 در حسابها ذخیره لحاظ شده است.
نسبت خسارت در دوره شش ماهه منتهی به 1400/12/29 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با 14 واحد کاهش به 18 درصد رسیده است.

با توجه به اينکه عمدتاً بيمه نامه هاي پرريسک و يا بيمه نامه هاي با سرمايه هاي بالا به بيمه گران اتکايي واگذار مي گردد و از طرف ديگر با در نظر گرفتن تعدد و تنوع جغرافيايي ريسکهاي پذيرفته شده توسط اين شرکت (که شامل قبولي هاي اختياري و قراردادي مي باشد)، همواره خساراتي وجود دارند که شرکتهاي بيمه واگذارنده در مقاطع تهيه گزارشهاي فصلي خسارتهاي معوق از وجود آنها بي اطلاع هستند و يا تخميني از بابت ارقام خسارتهاي واقع شده در اختيار ندارند، لذا خسارتهاي معوق اعلامي به  بيمه گران اتکايي به طور کامل محاسبه نمي شوند و نياز است که بيمه گر اتکايي براي اينگونه خسارات درصد مناسبي IBNR (ذخیره خسارت واقع شده اما اعلام نشده ) در محاسبات خود لحاظ نمايد.
با توجه به افزایش خسارتهای صنعت بیمه و به منظور برخورداری از پشتوانه ذخایر، شرکت بيمه اتکايی امين در دوره مالی شش ماهه منتهی به 1400/12/29، ذخيره خسارتهای معوق را با در نظر گرفتن IBNR(خساراتي که محقق شده لکن گزارش نشده است) به ميزان 30 درصد ، ذخایر خسارت معوق خود را محاسبه نموده است. همچنین ذخیره خسارت معوق بیش از 3 برابر حق بیمه قبولی شرکت می‌باشد که نشانگر برخورداری شرکت از پشتوانه قوی ذخایر خسارت می‌باشد.سرمایه گذاری و درآمد حاصل از آن :
درآمد سرمایه گذاری شرکت در دوره شش ماهه منتهی به 1400/12/29 مبلغ 870.299 میلیون ریال می باشد که تنها 88.426 میلیون ریال آن مربوط به سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های شرکت است. با عنایت به افزایش ارزش سرمایه گذاری ها در سهام شرکت به میزان 3.356.957 میلیون ریال ، شرکت بیمه اتکایی امین پتانسیل و امکان فروش سهم و شناسایی سود در شش ماهه دوم را دارا می باشد.

تعداد پرسنل شرکت:
شرکت بیمه اتکایی امین تلاش نموده که با کمترین  هزینه و امکانات، بالاترین بازده را بدست آورد . تعداد کارکنان شرکت طی ده سال گذشته از 36 نفر به 15 نفر تقلیل یافته در حالیکه حق بیمه قبولی شرکت در 10 سال گذشته بیش از 15 برابر رشد داشته است. کلیه کارکنان فنی و مالی شرکت  دارای حداقل مدرک کارشناسی  ارشد در  رشته  تخصصی خود  می باشند.

توانگری مالی :
شرکت بیمه اتکایی امین  از منظر توانگري مالي در ميان کلیه شرکت هاي بيمه مستقیم و اتکایی فعال در صنعت بیمه کشور همواره داراي بالاترين رتبه توانگري مالي است. بر اين اساس ، هر شرکت بيمه اي که با بيمه اتکايي امين داراي مبادلات اتکايي است اطمينان کامل دارد که بيمه گر اتکايي منتخب هم از عهده ايفاي تعهدات خود در قبال خسارات ريسک هاي واگذار شده برخواهد آمد و هم در سريع ترين زمان ممکن ( که فاکتور بسيار مهمي در فضاي کسب و کار بيمه است) در اين خصوص اقدام مي نمايد. توانگری مالی شرکت بیمه اتکائی امین برای سال 1401  بر اساس تأییدیه واصله از جانب بیمه مرکزی ج. ا. ایران ، معادل 917 درصد (سطح یک) می باشد که در حال حاضر شرکت بیمه اتکایی امین دارای بالاترین میزان سطح توانگری در بین کلیه شرکتهای فعال در صنعت بیمه کشور می باشد.
لازم به توضیح است که با توجه به ابهامات موجود که در آیین نامه توانگری مالی وجود دارد، درصد توانگری مالی اکثر شرکتهای بیمه کشور بالای 100 می باشد و برخی دارای توانگری بسیار زیاد بوده، در حالیکه در نرم منطقی باید دارای پراکندگی منطقی باشد، لذا بنظر می رسد این آیین نامه نیاز تغییر فرمول محاسبه و انطباق با وضعیت صنعت بیمه ایران دارد.


وضعیت بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی:
مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال مالی منتهی به 1399/06/31 قطعی و تسویه گردیده است و شرکت فاقد هرگونه بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی تا پایان سال مالی 1399 می باشد. لازم بذکر است که بابت عملکرد سال مالی منتهی به 1400/06/31 نیز مالیات ابرازی تسویه گردیده است.

دارایی ثابت:
ارزش دفتری زمین و ساختمان شرکت در پایان دوره شش ماهه مبلغ 451.506 میلیون ریال می باشد که با توجه به افزایش قیمت املاک ، امکان فروش و شناسایی سود در سال های پیش رو وجود دارد.


ملک واقع در چهارراه جهان کودک:
شرکت در تاریخ 1396/01/21 دو پلاک ثبتی (زمین و ساختمان در چهار راه جهان کودک) در یک مناقصه بر اساس یک قرارداد رسمی از شرکت بیمه ایران به مبلغ 282 میلیارد ریال خریداری و سند مالکیت آن به نام شرکت منتقل گردیده است. در زمان خرید ملک مزبور، قرارداد اجاره ای فی ما بین فروشنده و شرکت بیمه توسعه تا تاریخ 30 آبان 1396 در جریان بوده است ضمن آنکه طبق مبایعه نامه پرداخت مبلغ 141 میلیارد ریال از ثمن معامله در زمان تخلیه و تحویل ملک توسط خریدار صورت خواهد پذیرفت. شرکت پس از اتمام قرارداد اجاره از طریق اداره اجرای ثبت اسناد و املاک درخواست تخلیه نموده که در پی آن مشخص گردید برخلاف اظهار رسمی در دفترخانه شماره 518 تهران مبنی بر اینکه بیمه توسعه اعلام نموده ملک مذکور تحت اجاره کسی نمی باشد، ادعا نمود بخشی از ساختمان و محوطه پارکینگ را به شرکت دیگری اجاره داده است. پایان مدت اجاره نامه تاریخ 1398/08/25 بوده است لذا بدلیل تصرف طبقه اول ساختمان توسط مستاجر شرکت بیمه توسعه، ملک از تصرف بیمه توسعه خارج و در دادگاه بیمه توسعه اعلام نمود که در این ساختمان ساکن نمی باشد و پس از محرز شدن وجود کارکنان بیمه توسعه در طبقه دوم ساختمان برای اداره اجرای ثبت، طبقه دوم ساختمان تخلیه و در اختیار این شرکت قرار گرفت. طبقه سوم و چهارم و پنجم ملک مذکور در اختیار بیمه ایران می باشد که بر اساس مصوبه هیات مدیره محترم بیمه ایران میبایست در اسرع وقت تخلیه و به این شرکت واگذار گردد. پارکینگ واقع در چهارراه جهان کودک تخلیه و در اختیار شرکت می باشد و مابقی ثمن معامله پارکینگ تسویه گردیده است. در مورد ساختمان مجاور نتیجه رای اول به نفع شرکت بوده و با توجه به اسناد و مدارک در یکماه آینده رای قطعی به نفع شرکت صادر می گردد.


وضعیت طلب و بدهی شرکت بیمه اتکائی امین با سایر شرکت های بیمه داخلی و خارجی:
باتوجه به سیاست های شرکت مبنی بر تهیه صورت تطبیق حسابهای اتکایی فیمابین با شرکت های بیمه داخلی بصورت دوره های سه ماهه و پیگیری مطالبات بصورت سه ماهه ، مطالبات از شرکت های بیمه داخلی به کمترین میزان خود رسیده بطوریکه تقریبا ً عمده این مطالبات مربوط به دوره های جاری بوده است. شایان ذکر است درخصوص حسابهای بیمه ای با شرکت های بیمه خارجی بدلیل مشکلات نقل و انتقال ارزکه تماما ً ناشی از شرایط تحریم می باشد امکان پرداخت بدهی به شرکتهای بیمه خارجی میسر نمی باشد.


نرخ ارز جهت تسعیر حسابها:
با توجه به امکان فروش ارز حواله داخلی شرکت به نرخ نیمایی و به منظور شفاف سازی هر جه بیشتر صورتهای مالی شرکت و پرداخت مالیات به عنوان یک وظیفه ملی داراییها و بدهیهای ارزی شرکت از جمله سپرده های ارزی، خسارت معوق داخلی و خارجی و طلب (بدهی) داخلی و خارجی به نرخ نیمایی در تاریخ 1400/12/29 ( 236،181 ریال به ازاء هر دلار و 260،853 ریال به ازاء هر یورو ) محاسبه گردیده است.
به سهامداران محترم شرکت مژده می دهیم که با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته در بخش سرمایه گذاری و فنی انشااله سود شش ماهه دوم شرکت در صورت تداوم روند جاری و عدم وقوع خسارت سنگین و فاجعه آمیز از سود شش ماهه اول فراتر خواهد رفت.

دفتر مرکزی

  • جزیره کیش ، میدان سنایی ، بلوار اندیشه ، قطعه N.B.O.16
  • کدپستی : 7941778354
  • تلفن : 7 - 44420785 (076)
  • نمابر : 44420958 (076)
  • رایانامه : aminre@aminre.net

دفتر ارتباطی

  • تهران ، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) ، خیابان قبادیان شرقی ، پلاک 1
  • کدپستی : 1917635711
  • تلفن : 7 - 88877610 (021)
  • نمابر : 88788964 (021)
  • رایانامه : aminre@aminre.net

سهامداران عمده

بیمه آسیا بیمه البرز توسعه کسب و کار سبا بیمه دانا سرمایه گذاری صبا تامین سهامی بیمه ایران بیمه ایران معین سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم بانک تجارت صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا بانک صادرات ایران سرمایه گذاری اکسیرسودا

كليه حقوق متعلق به : شرکت بیمه اتکائی امین می باشد.
طراحی و ایجاد : شركت مهندسی رز انديشه هوشمند

Search